НК BONUS

Представництво зарубіжної компанії в Україні: особливості заснування та роботи

Обсяги послуг, що поставляються і товарообігу постійно зростають, що обумовлює необхідність перебування в нашій країні представництв зарубіжних компаній – іноземних суб'єктів господарювання.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» надає іноземному капіталу право на створення власних представництв на території нашої держави, про це говорить стаття 5 цього Закону, в якій прямо стверджується право всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати будь-які її види, не заборонені законами України. При цьому форма власності ролі не грає.

Цей же Закон у статті 1-й визначає поняття «іноземні суб'єкти господарської діяльності». Ними є суб'єкти господарської діяльності, постійне місце знаходження яких - поза України.

Ця ж стаття визначає поняття «представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності». Це установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні, причому належним чином оформлене.

Реєстрація та правовий статус представництв іноземних суб'єктів господарювання

Представництва іноземних компаній бувають двох категорій:

 • Представництво без створення юридичної особи, іншими словами, без права ведення господарської діяльності. Виконує не більш як представницьку роль без отримання прибутку в межах України.
 • Представництво із створенням юридичної особи, постійне, з чітко визначеним місцем функціонування. Через таке представництво повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні.

Для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що бажають обзавестися своїми представництвами або філіями в Україні та здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території нашої держави, встановлена обов'язкова реєстрація у відповідності з Законами України: «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (частина 5 стаття 5). Іншими словами, представництва та філії підлягають акредитації.

Порядок реєстрації іноземних представництв для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), яке зобов'язане здійснювати реєстрацію, прописаний в інструкції «Про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» (далі - Інструкція). Інструкцію затверджено Наказом № 30 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.1996 року.

Якщо ви відкриваєте представництво без створення юридичної особи

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і вищевказана Інструкція визначають перелік документів, які необхідно надати в Міністерство, для реєстрації представництва такої категорії.

Надані документи мають бути:

 • нотаріально завірені за місцем їх видачі;
 • легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють інтереси нашої держави, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше;
 • дублюватися перекладом на українську мову, завіреним печаткою офіційного перекладача.

Всі необхідні документи повинні бути надані до Міністерства не пізніше шести місяців з дати їх оформлення в країні, де постійно перебуває суб'єкт господарювання.

Співробітники Міністерства при прийнятті документів для реєстрації представництва зобов'язані видати заявнику номер рахунку для сплати державного мита. До речі, розмір такого мита не перевищує понесених державою витрат, пов'язаних з реєстрацією, і визначений Постановою № 631 Кабміну України «Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» від 12.08.1993 року. Він становить 2500 доларів США.

Якщо для відкриття представництв або філії на території України потрібен особливий дозвіл держорганів країни місцезнаходження суб'єкта господарювання, засвідчена за всіма правилами копія такого дозволу має бути додана з переліком документів для реєстрації.

Свідоцтво про реєстрацію представництва на території України видається суб'єкту господарювання протягом шістдесяти робочих днів з дня надання всіх документів для реєстрації та сплати державного мита.

Якщо у реєстрації відмовлено або з реєстрацією затягують без належних на те підстав, іноземний суб'єкт господарської діяльності має повне право звернутися в господарський суд. Його заява буде вимагати: визнати недійсним рішення про відмову у реєстрації; прискорити реєстрацію.

Реєстр представництв, який веде Міністерство, містить такі відомості:

 • реєстраційний номер представництва;
 • дату реєстрації;
 • назву та адресу іноземного суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво;
 • адреса представництва;
 • вид діяльності іноземного суб'єкта господарювання;
 • інші дані.

Офіційно відкритим представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається з дня його реєстрації та видачі свідоцтва Міністерством. Це свідоцтво є підставою для звернення в будь-які державні органи України (імміграційні, митні або інші) для отримання будь-яких дозволів, відкриття рахунків і так далі.

Якщо іноземний суб'єкт господарської діяльності має намір змінити юридичну адресу, назву, оголосити себе неплатоспроможним або банкрутом, його представництво, що діє на території держави Україна, зобов'язане повідомити про це Міністерство протягом одного місяця.

Якщо ви відкриваєте представництво - юридична особа

Представництво іноземного суб'єкта господарювання, навмисне проводити господарську діяльність на території України, крім вищевказаної реєстрації, повинно стати на облік у податковому органі за місцезнаходженням в Україні, згідно з порядком оподаткування України, а також – отримати статус постійного представництва. Про це - нижче.

Експортно-імпортні операції з використанням представництв іноземних суб'єктів господарювання

Стаття 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» стверджує, що представництва іноземних компаній є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні. В той же час завжди і у всіх випадках представництво діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарювання, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує своє призначення у відповідності з чинним законодавством України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг виключно в інтересах іноземного суб'єкта, який вказаний у свідоцтві.

А абсолютно всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають абсолютно рівне право здійснювати будь-які види такої діяльності, прямо не заборонені законодавством України, незалежно від форм власності та інших ознак. Про це йдеться в статті 5-ї вищевказаного Закону.

Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили стаття 4 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» відносить до видів зовнішньоекономічної діяльності.

А стаття 7 Закону вводить такі правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності в межах держави Україна:

 • Національний режим. При ньому іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків рівний прав і обов'язків суб'єктів господарської діяльності України. Такий режим застосовується щодо інвесторів в економіку України, а також до експортно-імпортних операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, які входять разом з Україною в економічні союзи.
 • Режим найбільшого сприяння. При цьому режимі в іноземних суб'єктів господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, коли зазначені мита, податки, збори та пільги по них встановлюються в рамках спеціального режиму, визначеного нижче. Режим найбільшого сприяння застосовується на основі взаємної угоди України з іншими державами та застосовується у сфері зовнішньої торгівлі.
 • Спеціальний режим. Застосовується до територій спеціальних економічних зон згідно зі ст. 24 Закону: «На території України можуть запроваджуватись спеціальні економічні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України про спеціальні економічні зони шляхом прийняття окремого закону України для кожної з таких зон». Спеціальний режим застосовується до територій митних союзів, у які входить Україна, або в разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України відповідно ст. 25 цього Закону: «Україна може укладати з державами, які мають спільні з Україною морські та/або сухопутні кордони, двосторонні та/або багатосторонні договори, що встановлюють на основі взаємності спеціальні правові режими торгівлі, товарообігу (прикордонна, прибережна торгівля та інші) і передбачають пільгові умови для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та суб'єктів господарської діяльності цих держав у відносинах з ними».

Переважно представництвам іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні дозволяється працювати в національному режимі.

Специфіка оподаткування іноземних представництв в Україні

Стаття 64.5 Податкового Кодексу України вважає підставою для обліку (внесення змін, перереєстрації) представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні належну реєстрацію (акредитацію, легалізацію).

Зазначимо, що оподаткуванню не підлягають ті представництва, які не здійснюють господарську діяльність в Україні та не є постійними.

Такі представництва виконують функції виключно підготовчого або допоміжного характеру. Для прикладу назвемо такі: використання будівель тільки зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента.

Державна податкова адміністрація України в листі № 6793/6/15-1316 від 06.08.2003 року пояснила наступне: доказом допоміжного або підготовчого характеру діяльності, здійснюваної іноземним суб'єктом господарювання, який створює представництво, повинні бути документи, що свідчать про види його діяльності, а також про те, виконання яких саме функцій для нерезидента відповідає діяльність такого представництва в Україні. Такими документами можуть бути статутні документи компанії-нерезидента, виписка з торгово-промислової палати країни нерезидента, довідка з банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок нерезидента, а також інші аналогічні документи, які видаються відповідно до законодавства держави постійного перебування (закордонного).

Про оподаткування постійних представництв

У підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового Кодексу України визначає термін «постійне представництво». Це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні. Прикладами в Податковому Кодексі зазначено філіал, офіс, фабрика, майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів, місце видобутку природних ресурсів (шахти, свердловини), склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Під постійним представництвом з точки зору оподаткування розуміють:

 • будівельні об'єкти чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт перевищує шість місяців;
 • надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців;
 • резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори та/або контракти) від імені нерезидента; утримувати та/або зберігати запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

Отже, Податковий Кодекс у статті 160 прирівнює постійні представництва до таких, які здійснюють господарську діяльність окремо від нерезидента. А це означає, що вони повинні бути взяті на облік у фіскальних органах за місцезнаходженням як платники податків і зборів України.

Також, якщо представництво іноземних суб'єктів господарювання почне свою господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, воно вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а їх прибуток – прихованою від оподаткування.

Постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток з моменту взяття на облік у контролюючих органах.

Податкові наслідки ведення діяльності через представництво в разі імпорту і експорту значно різняться, адже в разі експорту джерела прибутку розташовані за межами України, в той час як джерела прибутків нерезидентів, які здійснюють імпорт, розташовані в Україні.

Банківські рахунки представництв різних категорій

У представництв іноземних суб'єктів господарювання обох категорій можуть бути поточні рахунки. Однак, згідно з Постановою № 492 від 12.11.2003 року Національного банку України, рахунки ці будуть типів "Н" і "П".

Поточні рахунки типу "Н" у національній валюті України відкриваються офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю, організаціям і установам, які згідно з чинними міжнародними договорами України та українському законодавству, залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги.

Постійні представництва іноземних суб'єктів господарювання відкривають у національній валюті України поточні рахунки типу "П". Вони можуть бути використані для усіх необхідних операцій відповідно до загальноприйнятих правил, встановлених для поточних рахунків юридичних осіб – резидентів.

Іншими словами, постійне представництво може використовувати кошти свого поточного рахунку типу «П» для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, щоб перерахувати її на рахунок юридичної особи – нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво; на оплату праці працівників – нерезидентів або для інших цілей.

Представництва обох категорій мають повне право, незважаючи на наявність типів рахунків "Н" і "П" в українській валюті, відкривати поточні рахунки в іноземній валюті.

Зазначимо: головною умовою успішної діяльності постійних представництв є такий документ, як довідка від нерезидента уникнення подвійного оподаткування за кожний повний та/або неповний рік роботи. Така довідка виходить головним підприємством в уповноважених на це контролюючих органах в країні його реєстрації (акредитації), при необхідності апостилируется і супроводжується нотаріально засвідченим перекладом. Інформація про країни, у відносинах з якими Україна застосовує міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, на початку кожного року публікується на веб-сайті Міндоходів.

Ціна і оплата в Україні

Оскільки обсяг робіт з внутрішнього аудиту може мати відчутні відмінності у нас немає фіксованої ціни на наші послуги. Щоб дізнатися попередню вартість консультації Ви можете звернувшись за телефонами вказаними на сайті або відправивши запит на пошту. Коснультаціі надаються згідно «Публічного договору», з положеннями договору Ви можете ознайомитися на сайті. Здійснити оплату можна на розрахунковий рахунок ТОВ «Податковий консалтинг «БОНУС» в банку.

Ми надаємо консультації та допомогу в оформленні е-декларації на всій території України:

КиївЛьвівОдесаХарківІвано-Франківськ
ЧернівціВінницяХмельницькийЗакарпаттяХерсон
ЧернігівТернопільДніпропетровськЖитомирЗапоріжжя
КіровоградПолтаваСумиМиколаївЧеркаси

Ціна і оплата у Дніпропетровську

У м. Дніпро і Дніпропетровській області наші послуги надаються для всіх, як великих, так і невеликих, територіальних центрів:

ПокровкаВасильківкаНовомосковськКам'янськеВільногірськСолоне
ПетриківкаНікопольМежеваПавлоградМагдалинівкаПокров
ПетропавлівкаКривий РігВерхньодніпровськАпостоловеСофіївкаП'ятихатки
ТомаківкаМарганецьЦаричанкаЖовті ВодиСинельниковеКринички
Е-декларування доходів Податкова консультація Управлінський аудит Юридична консультація Due Diligence Представництво в Україні

ДніпроНовомосковськПетриківкаМежоваПетропавлівкаАпостоловеП'ятихаткиЦаричанкаЖовті ВодиСинельникове
МарганецьКривий РігМагдалинівкаВільногірськВасильківкаНікопольСофіївкаКринички
ТомаківкаВерхньодніпровськПавлоградСолонеПокровкаКаменськеПокров

© 2016, Податкова та юридична консультація «Bonus»
м. Дніпро, пр. Мануйловський, д. 73
bonus@helpnalogi.com
тел.: +38 098 484-89-56 , +38 050 480-71-49, +38 099 470-43-83.виготовлення і просування сайту - 0562.dp.ua
.
+38 098 484-89-56
+38 050 480-71-49
+38 099 470-43-83
м. Дніпро
пр. Мануйловський, д. 73
bonus@helpnalogi.com
. . . .

Зв'язатися з нами

 • * Поля обов'язкові для заповнення
 • Наприклад: Іванов Іван Іванович
 • Формат: +3800000000
 • Формат: example@gmail.com

Публічний договір

Ознайомитися